Naučme sa o Linuxe

Široký výber, nezávislosť, sloboda

Keďže Linux je voľne šíriteľný a rôzne inštalácie väčšinou spája len rovnaké jadro, narazili sme na problém, ako zohnať funkčný Linux bez ustavičného kompilovania každého programu.

Pre zjednodušenie používania mnohí užívatelia vytvorili takzvané distribúcie Linuxu, ktoré sa vyznačujú svojím inštalačným programom,
štýlom nastavovania systémových parametrov, programovými balíkmi a niektoré aj cenou.
Medzi najznámejšie distribúcie patrí Ubuntu, Fedora, SuSE, Mandriva, RedHat, Slackware, Debian GNU Linux, Gentoo...
Možno už máte Windowsu dosť a aj by ste chceli prejsť na Linux, ale bojíte sa ráznej zmeny.
Nemusíte hneď Windows vyhodiť z vášho počítača. Linux umožňuje tzv. "dualboot" tzn., že na PC budete mať nainštalované 2 (alebo aj viac) systémov - trebárs WindowsXP a Ubuntu Linux. A tak zakaždým, keď zapnete počítač, objaví sa program - bootmanager, kde si vyberiete, aký operačný systém chcete práve používať.
Môžete si samozrejme nastaviť, ktorý systém bude predvolený a čas automatického spustenia predvoleného systému.

Server sputnikweb.org, retroweb.org, m.retroweb.org pracuje na operačnom systéme Linux.

Výhody Linuxu:
✔ obrovské množstvo softvéru, ktoré je zadarmo
✔ stabilita
✔ bezpečnosť
✔ rýchlosť
✔ grafická dokonalosť
✔ lokalizácia
✔ sloboda a nezávislosť od veľkých korporácií
✔ komunita
✔ cena

Nevýhody Linuxu:
X mnohé úzko špecializované programy sa zatiaľ vyrábajú len pre Windows
X užívateľ sa musí naučiť niečo nové
X nemožnosť hrať niektoré hry pre Windows

viac na linuxos.sk

Ak ste sa rozhodli pre OS Linux tak distribúcie, ktoré používame aj my si môžete stiahnuť (amd64) na tejto stránke


OS Linux na stiahnutie

Server sputnikweb.org, retroweb.org, m.retroweb.org pracuje na operačnom systéme Linux


Príkaz (terminál)

Textové ovládanie cez terminál na OS Linux

Ovládanie Firewalld:

 • sudo ufw enable
 • systemctl status ufw
 • systemctl start ufw
 • systemctl stop ufw
 • sudo ufw allow 21
 • sudo ufw default deny incoming
  sudo ufw default allow outgoing

Programy:

 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install filezilla
 • sudo snap install VLC

Vyhľadanie softvéru:

 • sudo apt-cache search názov_programu
 • sudo apt-cache search VLC

Príkaz:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y - Aktualizácia
update - Získa nové zoznamy balíkov
upgrade - Vykoná aktualizáciu
install - Nainštaluje nové balíky (balík je libc6, nie libc6.deb)
remove - Odstráni balíky
purge - Odstráni a balíky a ich konfiguračné súbory
autoremove - Automaticky odstráni všetky nepoužité balíky
dist-upgrade - Aktualizácia distribúcie, pozri apt-get(8) dselect-upgrade - Riadi sa podľa výberu v dselect
build-dep - Nastaví závislosti kompilácie pre zdrojové balíky
clean - Zmaže stiahnuté archívy
autoclean - Zmaže staré stiahnuté archívy
check - Overí, či neexistujú poškodené závislosti
source - Stiahne zdrojové archívy
download - Stiahnite si binárny balík do aktuálneho adresára
changelog - Stiahnite si a zobrazte 'changelog' pre daný balík