Ovládanie Firewalld:

sudo ufw enable
systemctl status ufw
systemctl start ufw
systemctl stop ufw
sudo ufw allow 21
sudo ufw default deny incoming, sudo ufw default allow outgoing

Programy (terminál):

sudo apt-get update
sudo apt-get install filezilla
sudo snap install VLC
Vyhľadanie softvéru:
sudo apt-cache search názov_programu

Príkaz (terminál)

sudo apt update && sudo apt upgrade -y - Aktualizácia

update - Získa nové zoznamy balíkov

upgrade - Vykoná aktualizáciu

install - Nainštaluje nové balíky (balík je libc6, nie libc6.deb)

remove - Odstráni balíky

purge - Odstráni a balíky a ich konfiguračné súbory

autoremove - Automaticky odstráni všetky nepoužité balíky

dist-upgrade - Aktualizácia distribúcie, pozri apt-get(8) dselect-upgrade - Riadi sa podľa výberu v dselect

build-dep - Nastaví závislosti kompilácie pre zdrojové balíky

clean - Zmaže stiahnuté archívy

autoclean - Zmaže staré stiahnuté archívy

check - Overí, či neexistujú poškodené závislosti

source - Stiahne zdrojové archívy

download - Stiahnite si binárny balík do aktuálneho adresára

changelog - Stiahnite si a zobrazte 'changelog' pre daný balík


Preinštalovať

sudo apt-get install --reinstall názov_programu

Odstránenie:
sudo apt-get remove názov_programu

sudo apt-get remove názov_programu ssh centerim

Odstránenie aplikácie vrátane konfigurácie:
sudo apt-get purge názov_programu

Odstránenie aplikácie aj s konfiguračnými súbormi:
sudo apt-get remove --purge názov_programu

V prípade problémov so závislosťami je vždy najprv potrebné skontrolovať, či je systém riadne zaktualizovaný príkazmi:
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrad

Alebo
sudo apt-get -f install

Nastavenie výstupu:
sudo xrandr --output HDMI2 --primary --auto
(Názov HDMI sa može líšiť)