Naučme sa o občianskom pásme

Spojenie napríklad:
„Výzva, všeobecná výzva, tu Marek Žiar. Má niekto záujem o spojenie?“

CB

"Citizen Band" (Občianske pásmo) pásmo 27 MHz (11m)
Na Slovensku je vyhradených 40 kanálov, ktoré povolil Slovenský telekomunikačný úrad (TÚ SR) Povolený výkon na CB sú 4W

PMR

"Personal mobile Radio" (Osobné mobilné rádio) pásmo 446-446,1 MHz (osem kanálov povolených v SR) Povolený výkon na PMR je 0,5W


Komunikácia:

CB, PMR) Kanál číslo 1. (zvolávací kanál)
(CB) Kanál číslo 9. (tiesňový kanál) A.R.E.S. - Amateur Radio Emergency Service
(CB) Kanál číslo 10. (dopravný kanál) vodiči kamiónov, informácie o doprave

AM - Amplitúdová modulácia
FM - Frekvenčná modulácia
BAND - Frekvenčné pásmo
Volačka - meno (prezývka)
QTH (lokátor, portable) - tvoja poloha, pozícia
73 - Zdravím Ťa (koniec spojenia)

Rádio (príjem, počutelnosť):
1 - žiadna zrozumiteľnosť
2 - občas rozumieť
3 - obtiažna zrozumiteľnosť
4 - zrozumiteľnosť je dobrá
5 - výborná zrozumiteľnosť

Spojenie napríklad:
„Výzva, všeobecná výzva, tu Marek Žiar. Má niekto záujem o spojenie?“
BaoFeng UV-5R
Návod na obsluhu (manuál v PDF)
Win usb driver (com port na programovanie)
YAESU
BaoFeng (BF 3W, BF-480, UV5R)
HYT (TC320, TC500, TC510-V1.01.15, TC610-620S V1.03.03)
KENWOOD (271A, kpg49-TK780, kpg56d-TK868G, kpg69d-TK3118, kpg70d-TK8108, kpg75d-TK3130, kpg77d, kpg80d-TK8100, kpg82d-TK2160, kpg91d-TK850, KPG55D-TK3107, KPG62D-TK385, KPG66D, KPG74D-TK3148, KPG87D-TK3207, KPG100D-TK3217, MCP-1A)
MOTOROLA (380Mgp300, A6_29, gm300GP340_win, gm950, gm3188 gp3688, gp88, gp300, gp329, gp338_060607, gp2000, GP88S, GP328plus Software, GP340 GP380 GP360 software, m208, P200-VU, ptx600, ptx760chin, R02.00.02)
USB driver (98ME_2k_XP, USB-232, vista, win7, win8)
Win 32bit/64bit

CB(SR) CB(SR) PMR446 dPMR446
1: 26.965 2: 26.975 1: 446,00625 1: 446,103125
3: 26.985 4: 27.005 2: 446,01875 2: 446,109375
5: 27.015 6: 27.025 3: 446,03125 3: 446,115625
7: 27.035 8: 27.055 4: 446,04375 4: 446,121875
9: 27.065 10: 27.075 5: 446,05625 5: 446,128125
11: 27.085 12: 27.105 6: 446,06875 6: 446,134375
13: 27.115 14: 27.125 7: 446,08125 7: 446,140625
15: 27.135 16: 27.155 8: 446,09375 8: 446,146875
17: 27.165 18: 27.175 9: 446,10625 9: 446,153125
19: 27.185 20: 27.205 10: 446,11875 10: 446,159375
21: 27.215 22: 27.225 11: 446,13125 11: 446,165625
23: 27.255 24: 27.235 12: 446,14375 12: 446,171875
25: 27.245 26: 27.265 13: 446,15625 13: 446,178125
27: 27.275 28: 27.285 14: 446,16875 14: 446,184375
29: 27.295 30: 27.305 15: 446,18125 15: 446,190625
31: 27.315 32: 27.325 16: 446,19375 16: 446,196875
33: 27.335 34: 27.345
35: 27.355 36: 27.365
37: 27.375 38: 27.385
39: 27.395 40: 27.405