Naučme sa o občianskom pásme

Spojenie napríklad:
„Výzva, všeobecná výzva, tu Patrik. Má niekto záujem o spojenie?“

CB

"Citizen Band" (Občianske pásmo) pásmo 27 MHz (11m)
Na Slovensku je vyhradených 40 + od 70 po 80 kanálov, ktoré povolil Slovenský telekomunikačný úrad (TÚ SR) Povolený výkon na CB sú 4W FM
Vysielanie s amplitúdovou moduláciou SSB s jedným postranným pásmom USB alebo LSB (trieda vysielania J3E) je povolené s maximálnym vyžiareným výkonom ktorý nesmie prekročiť 12 W

PMR

"Personal mobile Radio" (Osobné mobilné rádio) pásmo 446-446,1 MHz (osem kanálov povolených v SR) Povolený výkon na PMR je 0,5W


Komunikácia:

CB, PMR) Kanál číslo 1. (zvolávací kanál)
(CB) Kanál číslo 9. (tiesňový kanál) A.R.E.S. - Amateur Radio Emergency Service
(CB) Kanál číslo 10. (dopravný kanál) vodiči kamiónov, informácie o doprave
(CB) Kanál 3, 22 a 33. opakovač

AM - Amplitúdová modulácia
FM - Frekvenčná modulácia
BAND - Frekvenčné pásmo
Volačka - meno (prezývka)
QTH (lokátor, portable) - tvoja poloha, pozícia
73 - Zdravím Ťa (koniec spojenia)

Rádio (príjem, počuteľnosť):
1 - žiadna zrozumiteľnosť
2 - občas rozumieť
3 - obtiažna zrozumiteľnosť
4 - zrozumiteľnosť je dobrá
5 - výborná zrozumiteľnosť

Sila signálu (kvalita) "S-meter", ktorá udáva na Vašej stanice čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +10, +20, +30, +40, +50, +60 atď.
Zistíte ju len vtedy, keď vysiela protistanica.
Výsledný report môže teda vyzerať takto: 58, 5(rádio) a 8(kvalita)

Spojenie napríklad:
„Výzva, všeobecná výzva, tu Patrik. Má niekto záujem o spojenie?“
BaoFeng UV-5R
Návod na obsluhu (manuál v PDF)
Win usb driver (com port na programovanie)
YAESU
BaoFeng (BF 3W, BF-480, UV5R)
HYT (TC320, TC500, TC510-V1.01.15, TC610-620S V1.03.03)
KENWOOD (271A, kpg49-TK780, kpg56d-TK868G, kpg69d-TK3118, kpg70d-TK8108, kpg75d-TK3130, kpg77d, kpg80d-TK8100, kpg82d-TK2160, kpg91d-TK850, KPG55D-TK3107, KPG62D-TK385, KPG66D, KPG74D-TK3148, KPG87D-TK3207, KPG100D-TK3217, MCP-1A)
MOTOROLA (380Mgp300, A6_29, gm300GP340_win, gm950, gm3188 gp3688, gp88, gp300, gp329, gp338_060607, gp2000, GP88S, GP328plus Software, GP340 GP380 GP360 software, m208, P200-VU, ptx600, ptx760chin, R02.00.02)
USB driver (98ME_2k_XP, USB-232, vista, win7, win8)
Win 32bit/64bit Spojenie:
Počúvam a nájsť ma možete na PMR kanál 3 a CB kanál 1, 3, 10 alebo 33
Moja volačka: Marek (Žiar nad Hronom), 73.

CB(SR) CB(SR) PMR446 dPMR446
1: 26.965 2: 26.975 1: 446,00625 1: 446,103125
3: 26.985 4: 27.005 2: 446,01875 2: 446,109375
5: 27.015 6: 27.025 3: 446,03125 3: 446,115625
7: 27.035 8: 27.055 4: 446,04375 4: 446,121875
9: 27.065 10: 27.075 5: 446,05625 5: 446,128125
11: 27.085 12: 27.105 6: 446,06875 6: 446,134375
13: 27.115 14: 27.125 7: 446,08125 7: 446,140625
15: 27.135 16: 27.155 8: 446,09375 8: 446,146875
17: 27.165 18: 27.175 9: 446,10625 9: 446,153125
19: 27.185 20: 27.205 10: 446,11875 10: 446,159375
21: 27.215 22: 27.225 11: 446,13125 11: 446,165625
23: 27.255 24: 27.235 12: 446,14375 12: 446,171875
25: 27.245 26: 27.265 13: 446,15625 13: 446,178125
27: 27.275 28: 27.285 14: 446,16875 14: 446,184375
29: 27.295 30: 27.305 15: 446,18125 15: 446,190625
31: 27.315 32: 27.325 16: 446,19375 16: 446,196875
33: 27.335 34: 27.345
35: 27.355 36: 27.365
37: 27.375 38: 27.385
39: 27.395 40: 27.405