kalkulátor


Prevod Amp hodín na Watt hodín (Ah na Wh)

Vložte Ampér ​​hodinu (Ah) a napätie (V), kliknutím na tlačidlo vypočítať a získate Watt hodín (Wh)

Ah
V


Wh
Vzorec je (Ah) * (V) = (Wh)
Príklad, ak máte 2 Ah batériu s menovitým napätím 5 V, výkon je 2Ah * 5V = 10Wh

Prevod Watt hodín na Amp hodín (Wh na Ah)

Vložte watt hodinu (Wh) a napätie (V), kliknutím na tlačidlo vypočítať a získate ampér ​​hodiny (Ah)

Wh
V


Ah
Vzorec je (Wh)/(V) = (Ah)
Príklad, ak máte batériu s výkonom 10 Wh s napätím 5 V, výkon je 10 Wh / 5V = 2 Ah