linux, komentáre, informácie, história, súbory

Naučme sa o Linuxe

Keďže Linux je voľne šíriteľný a rôzne inštalácie väčšinou spája len rovnaké jadro, narazili sme na problém, ako zohnať funkčný Linux bez ustavičného kompilovania každého programu.

Pre zjednodušenie používania mnohí užívatelia vytvorili takzvané distribúcie Linuxu, ktoré sa vyznačujú svojím inštalačným programom,
štýlom nastavovania systémových parametrov, programovými balíkmi a niektoré aj cenou.
Medzi najznámejšie distribúcie patrí Ubuntu, Fedora, SuSE, Mandriva, RedHat, Slackware, Debian GNU Linux, Gentoo...
Možno už máte Windowsu dosť a aj by ste chceli prejsť na Linux, ale bojíte sa ráznej zmeny.
Nemusíte hneď Windows vyhodiť z vášho počítača. Linux umožňuje tzv. "dualboot" tzn., že na PC budete mať nainštalované 2 (alebo aj viac) systémov - trebárs WindowsXP a Ubuntu Linux. A tak zakaždým, keď zapnete počítač, objaví sa program - bootmanager, kde si vyberiete, aký operačný systém chcete práve používať.
Môžete si samozrejme nastaviť, ktorý systém bude predvolený a čas automatického spustenia predvoleného systému.

Server sputnikweb.org, retroweb.org, m.retroweb.org pracuje na operačnom systéme Linux.

Výhody Linuxu:

✔ obrovské množstvo softvéru, ktoré je zadarmo
✔ stabilita
✔ bezpečnosť
✔ rýchlosť
✔ grafická dokonalosť
✔ lokalizácia
✔ sloboda a nezávislosť od veľkých korporácií
✔ komunita
✔ cena

Nevýhody Linuxu:

X mnohé úzko špecializované programy sa zatiaľ vyrábajú len pre Windows
X užívateľ sa musí naučiť niečo nové
X nemožnosť hrať niektoré hry pre Windows

viac na linuxos.sk

Ak ste sa rozhodli pre OS Linux tak distribúcie, ktoré používame aj my
si môžete stiahnuť aj na stránke sputnikweb.org vľavo hore4.10. 1957 vypustil Sovietsky Zväz prvú umelú družicu Zeme


Sputnik 1, známu aj pod skratkou PS-1.

Pod jednotlivými písmenami sa ukrýva názov „prostejšij satelit“, čo znamená najjednoduchšia družica.
A bola naozaj jednoduchá. Pozostávala z dvojmilimetrového lešteného plechu, ktorý tvoril guľu s priemerom 585 milimetrov. Plech bol vyrobený z hliníkovej zliatiny AMG6T.
Povrch bol doplnený o štyri prútové antény, ktoré mali dĺžky medzi 2,4 až 2,9 metra.
Dva vysielače, ktoré boli súčasťou paluby, pracovali na frekvenciách 20,005 a 40,002 MHz.
Prostredníctvom analýzy rádiových signálov boli získané informácie o hustote elektrónov.
Teplota a tlak boli na palube družice zakódované v trvaní rádiových pípnutí.

viac na kozmonautika.sk


Pohľad na Mesiac z ďalekohľadu